• Born date: n.a.
  • Born in: n.a.
Omri

Omri (Hebrew: עמרי/span, Modern Omri Tiberian ʻOmrî; short for Hebrew: עָמְרִיָּה/span, Modern Omriyya Tiberian ʻOmriyyā ; "The Lord is my life") (fl.

Wikipedia
Comment