• Born year: 1950
  • Born in: n.a.
Arne Kaijser

Arne Kaijser (born 1950) is a professor of History of Technology at the Royal Institute of Technology in Stockholm, and the head of the university's department of History of science and technology.Kaijser has published two books in Swedish: Stadens ljus. Etableringen av de första svenska gasverken and I fädrens spår. Den svenska infrastrukturens historiska utveckling och framtida utmaningar, and has co-edited several anthologies.

Wikipedia
Comment